Stenen under sengen

DKK 100,00

Ti noveller for konfirmander om alt fra synd til nåde

Novellesamlingen bevæger sig ud og ind i et mytisk-realistisk univers og kredser om eksistentielle problemstillinger og tematikker. Samtidig er centrale elementer af luthersk teologi en implicit og uudtalt del af fortællingerne. Derfor er de velegnede som afsæt for samtaler, hvor teologiske emner bringes op uden nødvendigvis at bruge de svære, dogmatiske ord.

Novellerne er skrevet til konfirmander og egner sig både til højtlæsning og til at læse selv.

De kan bruges i forbindelse med nogle af de aktiviteter, der findes på Konfirmandcenterets hjemmeside og være med til at åbne op for teologien i et sprog, der ikke er teologisk, men narrativt og alment.

Udgiver: Konfirmandcenter