Konfirmand mønt

En gave eller et minde.

At give en gave er ofte en succes.

Denne gave kan gemmes i hånden på den, som er giveren. Hånden rækkes frem mod modtageren evt. konfirmanden med ordene: ”Denne gave får du for intet! Værdien af den er pålydende – dvs. det som står på den.”

Den aronitiske velsignelsen med 1931-formuleringen er trykt på mønten.

”Herren velsigne dig og bevare dig”

er trykt på en den ene side, ledsaget at et kors.

”Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig, Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!”

er trykt på den anden side, ledsaget af et hjerte.

Erfaringen er, at det vækker glæde blandt såvel konfirmander som voksne at få denne mønt lagt i hånden.

Som en modtager udtrykte det: ”Det er ligesom at have Gud med i bukselommen.”

Mønten er 32 mm i diameter med en tykkelse på 2,25 mm (ca. samme størrelse som en 5-krone)

Kan købes ved Velus som har udtænkt ideen og sælger den - klik her